دانلود فایل word فارسي نويسي فيلسوفان مسلمان و نقش آنها در معادل سازي اصطلاحات فلسفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فارسي نويسي فيلسوفان مسلمان و نقش آنها در معادل سازي اصطلاحات فلسفي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پس از آنکه در قرون اولیه اسلامی ترجمهها و تالیفات فلسفی همگی به زبان عربی نگاشته میشد، از قرن سوم هجری به بعد به تدریج دانشمندان فارسی زبان کار تالیف آثار علمی به زبان فارسی را آغاز کردهاند. ابنسینا و شاگردان او، ناصرخسرو، سهروردی، بابا افضل کاشانی،خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی، و دیگران در تدوین نگاشتههای فلسفی به زبان فارسی سهم بسزایی داشتهاند. تلاش ایشان در معادل سازی اصطلاحات فلسفی به زبان فارسیزمینه را در روزگار ما برای آفرینش آثار فلسفی به زبان فارسی پختهتر فراهم کرده است. این جستار به معرفی نوشتههای فلسفی فارسی و نقش آنها در توسعه زبان فارسی برای انتقال دانشهای فلسفی میپردازد

لینک کمکی