دانلود فایل word فراخواني قصههاي قرآني در شعر اموي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فراخواني قصههاي قرآني در شعر اموي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از موارد فراخوانی میراث ادبی، احضار قصهها و شخصیتهای قرآنی است. تعامل متن ادبی با قصههای قرآنی باعث تحقق اهداف نویسنده می شود.شاعران اموی با کمک گرفتن از میراث گرانبهای اسلامی به خصوص قصههای قرآنی درپی معنا بخشیدن به واقعیتهای سیاسی- اجتماعی جامعهی خویش هستند.این مقاله شامل مباحثی در به کارگیری قصههای قرآنی در اشعاری است که معنا و مضمون اصلی خود را از قرآن وام گرفتهاند و برای بیان اوضاع اجتماعی و سیاسی با قصههای قرآنی در تعاملند. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است و سعی شده بهترین نمونههای شعری در دوره ی اموی گلچین و بررسی شود

لینک کمکی